Hồ sơ + Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty theo quy định mới nhất

Thứ sáu - 29/12/2023 20:20

 

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty là một quá trình quan trọng, đòi hỏi sự cẩn thận và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình này, Luật Hùng Phát xin trình bày các bước cần thiết để thực hiện thay đổi địa chỉ công ty một cách thuận tiện và hợp pháp.

Quy định về địa chỉ trụ sở công ty

Quy định về địa chỉ trụ sở công ty là một phần quan trọng trong quyền lực và hoạt động của một doanh nghiệp. Chính phủ và các cơ quan liên quan đã đề ra các quy định và quy tắc để đảm bảo tính minh bạch, pháp lý và quản lý hiệu quả của các doanh nghiệp. Dưới đây là một số quy định thường gặp liên quan đến địa chỉ trụ sở công ty:

 

- Địa chỉ trụ sở chính: Một doanh nghiệp phải có một địa chỉ trụ sở chính được xác định rõ ràng và cung cấp cho các cơ quan quản lý như cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Địa chỉ này thường là nơi mà doanh nghiệp thực hiện các hoạt động quản lý, giao dịch và liên lạc chính.

- Thay đổi địa chỉ: Nếu doanh nghiệp quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở chính, cần tuân thủ các quy định cụ thể và thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy trình quy định. Thông báo này bao gồm thông tin về địa chỉ mới, thời hạn thực hiện và các giấy tờ cần thiết để chứng minh sự thay đổi.

- Sự phù hợp với quy định địa phương: Địa chỉ trụ sở công ty cần tuân thủ các quy định địa phương, bao gồm quy định về quy hoạch đô thị, quy định về việc sử dụng tài sản và mục đích sử dụng đất. Doanh nghiệp cần đảm bảo rằng địa chỉ trụ sở không vi phạm các quy định này.

- Đăng ký và thông báo: Địa chỉ trụ sở công ty cần được đăng ký và thông báo cho các cơ quan chức năng như cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, và các cơ quan quản lý khác. Thông báo này giúp cơ quan chức năng nắm bắt thông tin chính xác về địa chỉ và liên lạc với doanh nghiệp khi cần thiết.

- Kiểm tra và tuân thủ: Các cơ quan quản lý có thể tiến hành kiểm tra và xác minh địa chỉ trụ sở công ty để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định. Doanh nghiệp cần sẵn sàng cung cấp các thông tin và giấy tờ liên quan khi được yêu cầu.

 

Tư vấn hỗ trợ + báo giá chi tiết:

CÔNG TY TNHH LUẬT HÙNG PHÁT

Địa chỉ: 20 Nguyễn Đức Ngữ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Văn phòng: Số 81 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0869 666 247 (có Zalo) – 0788 555 247

Website: luathungphat.vn

Email: hungphat247@gmail.com - tuvan@luathungphat.vn

 

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cập nhật mới nhất 

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận/huyện

Để thay đổi địa chỉ của công ty trong phạm vi quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh mà không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế, công ty cần thực hiện các bước thủ tục sau:

 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm:

 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (sử dụng mẫu Phụ lục II-1 theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).

- Quyết định và bản sao hợp lệ của biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) và của các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh).

- Quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).

 

Lưu ý: Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

 

Nếu người đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu của công ty không thực hiện việc nộp hồ sơ trực tiếp, cần có Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh kèm theo bản sao chứng thực (hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu) một trong các giấy tờ sau đối với công dân Việt Nam: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; hoặc đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

 

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng một cửa, Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp trực tuyến nếu công ty ở Hà Nội tại website: https:/// dangkylanhdoanh.gov.vn

 

Bước 3: Mang giấy biên nhận hồ sơ và giấy ủy quyền đến nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi nộp hồ sơ.

 

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở sang quận khác, tỉnh/thành phố khác

 

Trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục liên tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

 

Theo đó, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau:

 

Bước 1: Nộp hồ sơ đến Cục Thuế cũ để quyết toán thuế. Hồ sơ bao gồm:

 

- Kê khai, điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST;

- Bản sao không bắt buộc phải có Giấy phép xác thực thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của đơn vị trực thuộc hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép tương thích do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các giấy tờ này đã thay đổi.

 

Trên thực tế, một số yêu cầu bổ sung về thuế địa phương:

 

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của thành viên hợp danh đối với văn kiện thống nhất;

- Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Thư giới thiệu cho người nộp đơn.

 

Sau đó, quyết toán hóa đơn nếu công ty sử dụng hóa đơn như sau:

 

- Báo cáo báo cáo việc sử dụng đơn đặt hàng của bạn đến thời điểm chuyển hướng;

- Nhân viên hóa đơn và đội công nợ sẽ nhanh chóng kiểm soát mọi công việc báo cáo hóa đơn, báo nợ của doanh nghiệp. Nếu có vi phạm, Cán bộ Nhà xuất bản chỉ lập biên bản và ra quyết định xử phạt chính.

 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp hóa đơn hoặc công nợ không đầy đủ sẽ được kéo dài thời hạn giải quyết), doanh nghiệp sẽ nhận được Thông báo chuyển địa điểm của người nộp thuế – mẫu số 09-MST tại Bộ phận một cửa.


Bước 2. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh

 

Hồ sơ bao gồm:

 

- Mẫu 09-MST do cơ quan thuế ban hành;

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của thành viên hợp danh đối với văn kiện thống nhất;

- Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty.

 

Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc.

 

Bước 3: Nếu có dấu hiệu hợp lý cho thấy công ty có địa chỉ cũ thì thông tin cần được đính chính.

 

Bước 4: Thủ tục thông báo với cơ quan thuế về việc thay đổi trụ sở chính và các vấn đề liên quan đến việc sử dụng đơn vị giá trị gia tăng (GTGT).

 

Quản lý hồ sơ chuyển thuế đến cơ sở quản lý thuế trên địa bàn huyện mới. Hồ sơ bao gồm:

 

- Quyết định hoàn tất việc chuyển quận, huyện/chi tiết Chi phí thuế nơi công ty đặt trụ sở về địa chỉ cũ;

-Mẫu 08-MST có đóng dấu xác nhận địa chỉ chuyển đến quận mới;

 - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

 

Tư vấn hỗ trợ + báo giá chi tiết:

CÔNG TY TNHH LUẬT HÙNG PHÁT

Địa chỉ: 20 Nguyễn Đức Ngữ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Văn phòng: Số 81 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0869 666 247 (có Zalo) – 0788 555 247

Website: luathungphat.vn

Email: hungphat247@gmail.com - tuvan@luathungphat.vn

 

Sau khi thay đổi địa chỉ công ty cần làm những gì?

Sau khi thay đổi địa chỉ công ty, bạn cần liên tục thực hiện một số thao tác chính để cập nhật thông tin liên quan và đảm bảo tính hợp pháp của công ty. Dưới đây là các bước chính:

 

- Thông báo thay đổi địa chỉ: Trước hết, bạn cần thông báo việc thay đổi địa chỉ công ty tới các cơ quan có thẩm quyền như Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan quản lý. 

- Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh: Về vấn đề Đăng ký kinh doanh, bạn cần thay đổi thông tin về địa chỉ đăng ký kinh doanh. Thông tin này cần được cập nhật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ sở quản lý ngành (do địa phương xác định).

- Cập nhật thông tin thuế / Chi phí thành lập doanh nghiệp : Việc thay đổi địa chỉ công ty sẽ ảnh hưởng đến thông tin thuế của bạn. Đảm bảo cập nhật địa chỉ mới cho mục tiêu thuế tại địa phương tính thuế cơ sở. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ của cơ quan thuế, vui lòng thông báo để họ có những thay đổi tương ứng.

-Thay đổi hợp đồng thiết kế để sử dụng: Nếu bạn thiết kế với mục đích mới, hãy cân nhắc việc thay đổi hoặc đăng ký lại hợp đồng thiết kế tại địa chỉ mới.

 -Thông báo doanh nghiệp đối tác: Liên hệ với doanh nghiệp đối tác, khách hàng, nhà cung cấp để thông báo về việc công ty thay đổi địa chỉ.

 - Cập nhật trên các tài liệu của công ty: Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu của công ty như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động và hồ sơ công ty đã được cập nhật địa chỉ mới.

- Thay đổi đối với trang web và các tài liệu tiếp theo: Nếu bạn sử dụng trang web hoặc các tài liệu tiếp theo, hãy cập nhật thông tin loại công cụ địa chỉ để phản ánh vị trí mới.

 

Tư vấn hỗ trợ + báo giá chi tiết:

CÔNG TY TNHH LUẬT HÙNG PHÁT

Địa chỉ: 20 Nguyễn Đức Ngữ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Văn phòng: Số 81 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0869 666 247 (có Zalo) – 0788 555 247

Website: luathungphat.vn

Email: hungphat247@gmail.com - tuvan@luathungphat.vn

 

Mức phạt khi không thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Khi công ty thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh mà không tuân thủ các thủ tục cần thiết, công ty sẽ chịu các hình phạt như sau:

 

Phạt lỗi kinh doanh không đăng ký tại địa chỉ mới: Công ty có thể bị phạt vì vi phạm quy định về không đăng ký kinh doanh tại địa chỉ mới. Mức phạt tuỳ thuộc vào quy định cụ thể của pháp luật.

 

Đóng mã số thuế: Nếu kiểm tra hoạt động của công ty tại địa chỉ hiện tại và không có hoạt động kinh doanh được phát hiện, công ty có thể bị đóng mã số thuế.

 

Phạt lỗi chậm thông báo thay đổi địa chỉ: Công ty có thể bị phạt do việc chậm thông báo thay đổi địa chỉ kinh doanh. Mức phạt được quy định trong Nghị định 50/2016/NĐ-CP, theo đó:

 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu vi phạm quy định từ 01 đến 30 ngày.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu vi phạm quy định từ 31 đến 90 ngày.

-  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu vi phạm quy định từ 91 ngày trở lên.

- Ngoài các hình phạt trên, công ty cũng sẽ bị buộc phải đăng ký thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để khắc phục vi phạm.

 

Lưu ý rằng các mức phạt và biện pháp khắc phục có thể thay đổi tùy theo quy định của pháp luật hiện hành và cần được tham khảo trực tiếp từ nguồn thông tin pháp luật chính thức.

 

Câu hỏi thường gặp về thay đổi địa chỉ công ty

 

Thay đổi địa chỉ công ty có cần đăng báo không?

Hiện nay, sau khi thay đổi địa chỉ công ty, cơ quan đăng ký kinh doanh đã có công cụ sắp xếp thông tin nên không cần đăng nhập. Ngoại trừ một số loại hình công ty đặc biệt như (công ty bảo hiểm...)

Đổi địa chỉ công ty sang trụ sở mới ở chung cư được không?

Hiện nay, pháp luật nhà ở không cho phép hoạt động kinh doanh tại chung cư nên việc đặt địa chỉ công ty tại chung cư là không được phép.

Thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh khác quận, khác tỉnh có phải quyết toán thuế không?

Không. Khi thay đổi trụ sở chính sang tỉnh, tỉnh khác, doanh nghiệp cần làm thủ tục tiếp tục quyết toán thuế chuyển huyện mà không phải làm thủ tục xác định thuế.


Lời kết

Trên đây là lời khuyên của chúng tôi về nội dung tư vấn dựa trên quy định của pháp luật. Mục đích là cung cấp thông tin tham khảo cho các cá nhân, tổ chức. Nếu bạn còn mắc bệnh, chưa biết hoặc cần hỗ trợ giải pháp khác, vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp của Luật Hùng Phát qua thông tin bên dưới để được giải đáp.

 

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH LUẬT HÙNG PHÁT

Địa chỉ: 20 Nguyễn Đức Ngữ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Văn phòng: Số 81 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0869 666 247 (có Zalo) – 0788 555 247

Website: luathungphat.vn

Email: hungphat247@gmail.com - tuvan@luathungphat.vn
 

Nguồn tin: Trang TTĐT xã Diễn Hồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây