Thủ thục bổ sung ngành nghề kinh doanh mới nhất - ketoanvina.vn

Thứ bảy - 17/09/2022 10:53

 

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp được thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với nhu cầu phát triển. Sau đây là hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh mà ketoanvina.net muốn gửi đến bạn.


Ngành nghề kinh doanh là gì?

-Ngành nghề kinh doanh là thuật ngữ để chỉ những hoạt động kinh tế được Nhà nước ghi nhận trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, được phân thành 5 cấp theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

-Trong trường hợp những ngành nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành nghề kinh doanh được ghi theo ngành nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

-Đối với những ngành nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của
Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành nghề đó sẽ được cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.


Phân loại ngành nghề kinh doanh

-Ngành nghề kinh doanh thường được phân thành hai loại: Ngành nghề kinh doanh thông thường và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

-Ngành nghề kinh doanh thông thường là những ngành nghề được tự do đăng ký một cách vô điều kiện khi thực hiện thủ tục đăng ký ngành nghề kinh doanh.

-Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là ngành nghề kinh doanh không phải ngành nghề kinh doanh thông thường, được quy định trong Danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Điều này đồng nghĩa với việc khi kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh. Các điều kiện đó có thể là yêu cầu về vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề, giấy phép phòng cháy chữa cháy, giấy phép an ninh trật tự, điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm,…
​​​​​

Khi nào doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh?

Bổ sung ngành nghề kinh doanh là thủ tục được doanh nghiệp thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh bằng cách bổ sung thêm một hoặc một số ngành nghề kinh doanh chưa được bổ sung. vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


Cách thức nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh


Bước 1: Truy cập trực tiếp vào trang thông tin điện tử Cổng thông tin quốc gia 

Truy cập trực tiếp vào trang thông tin điện tử Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ website: dangkykinhdoanh.gov.vn. Khi trang hệ thống mở ra, hãy chọn phần đăng ký trực tuyến bên cạnh phần đăng nhập. Đăng nhập bằng 1 trong 2 cách:

-Cách 1: Đăng nhập từ tài khoản đăng ký kinh doanh của công ty

-Cách 2: Đăng nhập bằng chữ ký số công cộng

Nếu chưa có tài khoản doanh nghiệp thì phải đăng ký tạo tài khoản mới (lưu ý: mật khẩu gồm 8 ký tự, trong đó có ít nhất 1 ký tự đặc biệt và 1 số). Sau khi đăng ký hoàn tất, hãy bắt đầu thực hiện đăng nhập.


Bước 2: Chọn hình thức đăng ký

Doanh nghiệp muốn đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh trực tuyến thì chọn mục “Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh” bổ sung cụ thể ngành nghề kinh doanh.


Bước 3: Lựa chọn ngành nghề đăng ký thay đổi

Người thay đổi ngành nghề nhập mã số thuế (hoặc có thể thay bằng mã số doanh nghiệp) từ đó tìm được doanh nghiệp, thông tin cụ thể về doanh nghiệp được hiển thị.


Bước 4: Chọn loại thuê bao cần thay đổi

Click vào mục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sau đó chọn mục thêm ngành nghề kinh doanh.


Bước 5: Chọn tài liệu đính kèm hồ sơ, tài liệu

Đính kèm bài viết, bao gồm các tài liệu cụ thể sau:

-Công bố thay đổi ngành nghề kinh doanh

-Bản scan quyết định của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần với các thành viên công ty hợp danh; của chủ sở hữu) từ công ty nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên). Đảm bảo nội dung ghi rõ những nội dung sửa đổi trong điều lệ công ty.

-Bản scan biên bản họp của Hội đồng thành viên (là công ty TNHH hai thành viên trở lên; của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần với các thành viên công ty hợp danh; của chủ sở hữu). của công ty nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) phải đảm bảo nội dung thể hiện rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

-Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân


Nếu là công dân Việt Nam: hồ sơ là bản sao thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

Nếu là người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ tương đương thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Nếu có ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục thì gửi kèm bản scan văn bản ủy quyền.

Lưu ý: bản scan từ bản chính, đảm bảo có đầy đủ thông tin về chữ ký số và chữ ký của người có thẩm quyền. Ngoài ra, hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh phải đầy đủ, chính xác.


Bước 6: Thanh toán trực tuyến

Sau khi xác nhận thông tin chính xác và đầy đủ, người thực hiện thao tác thay đổi ngành nghề kinh doanh nhấn vào mục chuyển sang thanh toán điện tử, hệ thống tự động xử lý thanh toán trên điện tử.


Bước 7: Hoàn thành form đăng ký

-Bấm vào mục tiếp theo trên màn hình, hệ thống cập nhật thao tác thanh toán, đăng ký bổ sung thông tin doanh nghiệp và hoàn thiện hồ sơ.

-Sau khi nhấn chọn mục tiếp theo, trạng thái hồ sơ của doanh nghiệp sẽ chuyển sang trạng thái đã nộp hồ sơ.

-Từ đó, thông tin trên hệ thống điện tử sẽ được cập nhật lên trang xử lý của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh để các sở, ngành xử lý hồ sơ. Nếu thông tin hồ sơ được chuyển đến Phòng Đăng ký kinh doanh thì trạng thái hồ sơ sẽ chuyển từ đã nộp sang đã gửi.

-Hồ sơ cập nhật thành công, màn hình trên website sẽ hiển thị 2 bản giấy tờ về tài khoản gmail của doanh nghiệp:

Hồ sơ của doanh nghiệp đã được gửi, doanh nghiệp có thể nhấp vào mục in. Ngoài ra, hệ thống hiển thị biên lai - sau đó có thể in ra (trong biên lai có thông báo ngày trả hàng).

Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

Trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông

 

báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Nội dung thông báo bao gồm

-Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

-Ngành nghề đăng ký thay đổi;

-Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

-Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.
-Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin về ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Xử lý vi phạm khi doanh nghiệp không thông báo về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

Theo quy định tại Điều 32, Chương II Luật Doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức thay đổi ngành nghề kinh doanh phải thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày (tính từ thời điểm có thay đổi). Nếu trong thời hạn này, cá nhân, tổ chức không gửi thông báo sẽ bị xử phạt theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ bị xử lý vi phạm như sau:

-Quá thời hạn 01 – 30 ngày doanh nghiệp bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng;

-Quá thời hạn 31 – 90 ngày doanh nghiệp bị phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng;

-Quá thời hạn từ 91 ngày trở lên bị phạt từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng.


Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm

Hồ sơ thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH một thành viên

-01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục II-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

-01 Quyết định và bản sao biên bản họp của chủ sở hữu công ty nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty.

-01 Bản sao các tài liệu: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

-01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện).


Hồ sơ thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

-01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục II-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

-01 Quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty.

-01 Bản sao các tài liệu: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

-01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện).


Hồ sơ thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần

-01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục II-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

-01 Quyết định và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty.

-01 Bản sao các tài liệu: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

-01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện).


Hồ sơ thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty hợp danh

-01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục II-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

-01 Quyết định và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty.

-01 Bản sao các tài liệu: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

-01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện).


Hồ sơ thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân

-01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục II-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

-01 Bản sao các tài liệu: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

-01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện).


Công bố nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh

Theo quy định tại Điều 33 Luật Doanh nghiệp 2014, trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Thời hạn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

-Theo quy của Luật Doanh nghiệp 2014 thì trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

-Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Lệ phí công bố thông tin thay đổi ngành nghề kinh doanh

Lệ phí là 300.000 đồng/lần thay đổi.


Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh

-Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội; định kỳ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

-Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin mà doanh nghiệp phải công khai theo quy định của pháp luật.


Một số lưu ý khi thay đổi ngành nghề kinh doanh


Lưu ý chung

-Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4;

-Doanh nghiệp phải đăng ký số điện thoại liên lạc, sắp xếp ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa có những thông tin trên. 

-Bìa hồ sơ bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác.


Lưu ý về việc áp mã ngành kinh tế Việt Nam trong hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

-Đối với ngành nghề được quy định trong mã ngành kinh tế Việt Nam được quy định tại Quyết định 27/2018 QD – TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành khi bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp phải thực hiện áp mã ngành nghề kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp theo mã ngành cấp 4;

-Đối với mã ngành thực hiện theo pháp luật chuyên ngành: doanh nghiệp ghi nhận ngành nghề theo văn bản pháp luật chuyên ngành và sau đó tìm mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.

-Đối với ngành nghề có chứng chỉ hành nghề: doanh nghiệp tìm mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh và được thực hiện ngay thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề mà không cần cung cấp chứng chỉ hành nghề tại thời điểm nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.


Lưu ý đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định, giấy phép con, chứng chỉ,… doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các điều kiện để thực hiện việc thay đổi ngành nghề kinh doanh một cách hợp pháp và có thể thực hiện được ngành nghề kinh doanh đó trên thực tế.


Lời kết

Hy vọng những thông tin mà ketoanvina.net thu thập đã giúp bạn có cái nhìn chi tiết hơn về các vấn đề liên quan đến thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VINA

MST: 0317519997

Địa chỉ: Tầng 2, số 81 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Hotline: 0788 555 247  –  0786 555 247

Email: info@ketoanvina.net

Website: ketoanvina.net

Nguồn tin: Trang TTĐT xã Diễn Hồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây